sede.electrónica

  • Aldatu testu txikira
  • Aldatu testu ertainera
  • Aldatu testu handira
  • Aldatu kontraste handira

203/2021 Errege Dekretuak, martxoaren 30ekoak, sektore publikoaren bitarteko elektroniko bidezko jarduketa eta funtzionamendu erregelamendua onartzen duenak, xedatzen du egoitza elektronikoak edo lotutako egoitza elektronikoak barne izango dituela, 11.1 artikuluan adierazitako gutxieneko edukien artean, haren sorreraren egintza edo xedapenaren identifikazio datuak, zuzenki edo dagokion Aldizkari Ofizialerako esteka bidez, aipatu 11.1 artikuluaren b) atalean xedatutako moduan.

Aipatu Errege Dekretuaren 10.1 eta 10.2 artikuluetan xedatzen da lotutako egoitza elektronikoa egoitza elektronikotzat joko dela ondorio guztietarako, eta egoitza elektroniko baten edo lotutako egoitza elektroniko baten sorrera edo suntsiketa egintza edo ebazpena argitaratuko dela egoitzaren edo lotutako egoitzaren titularra den administrazio publikoaren arabera dagokion aldizkari ofizialean.

203/2021 Errege Dekretuaren seigarren xedapen gehigarriaren arabera, Errege Dekretua indarrean sartzean existitzen diren egoitza elektronikoak Estatuko Administrazio Orokorraren egoitza elektronikoari lotutako egoitza elektroniko izatera igaroko dira, egoitza hori izanda Sarbide Elektroniko Nagusia (PAGe). Azpiegoitza elektronikoak ere lotutako egoitza elektroniko izatera igaroko dira. Halaber, Errege Dekretua indarrean sartzeko momentuan existitzen diren lotutako edo mendeko erakunde publikoen edo zuzenbide publikoko erakundeen egoitza elektronikoek euren egoitza elektroniko izaera mantenduko dute, eta horien azpiegoitzak lotutako egoitza elektroniko izatera igaroko dira.