sede.electrónica

  • Aldatu testu txikira
  • Aldatu testu ertainera
  • Aldatu testu handira
  • Aldatu kontraste handira

Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 40-46 artikuluek arautzen dute administrazio-jardunen eta ebazpenen jakinarazpen-sistema.

Jakinarazpenak, ahal denean, baliabide elektronikoak erabiliz burutuko dira eta, edozein kasutan ere, interesdunak jakinarazpena modu horretan derrigorrez jaso behar duen kasuetan. Jakinarazpenak baliabide elektronikoen bidez jasotzera derrigortuak egongo dira, gutxienez, aipatutako Legearen 14. artikuluan aurreikusitako subjektuak.

Jakinarazpenak elektronikoki jasotzera derrigortuak ez dauden interesdunek edozein momentutan erabaki eta Herri Administrazioari jakinarazi ahalko diote, helburu hauetarako ezarritako eredu normalizatuak erabiliz, aurrerantzean jakinarazpenak paperean egin daitezen.

Araudiaren arabera, Administrazioek erabaki ahalko dute jakinarazpenak elektronikoki burutzeko derrigortasuna prozedura jakinetan eta zenbait pertsona fisikoren kolektiboen kasuan, baldin eta beren gaitasun ekonomikoa, teknikoa, jarduera profesionala edo bestelako arrazoiak direla eta egiaztatu egin bada beharrezko baliabide elektronikoak eskura eta erabilgarri dituztela.

Halaber, interesdunak gailu elektroniko eta/edo helbide elektroniko bat identifikatu ahalko du informazio helburuetarako soilik bidaliko diren abisuak jasotzeko.

39/2015 Legeak, urriaren 1ekoak, bitarteko elektronikoen bidezko jakinarazpenetarako aurreikusitako sistemak dira Administrazio edo Erakunde jardulearen egoitza elektronikoko agerraldia, gaitutako helbide elektroniko bakarra edo aurreko biak, Administrazio edo Erakunde bakoitzak erabakitzen duenaren arabera. Halaber, interesdunak jakinarazpenetara sartu ahalko dira Administrazioaren Sarbide Puntu Orokor elektronikotik, sarbide atari moduan erabiliko dena.