sede.electrónica

 • Aldatu testu txikira
 • Aldatu testu ertainera
 • Aldatu testu handira
 • Itzuli kontraste normalera

Eskuragarritasun aitorpena

Ogasun Ministerioak bere web guneak eskuragarri jartzeko konpromisoa hartu du gain, irailaren 7ko 1112/2018 Errege Dekretuaren arabera, sektore publikoko web guneen eta gailu mugikorretarako aplikazioen eskuragarritasunari buruzkoa (aurrerantzean, irailaren 7ko 1112/2018 Errege Dekretua).

Eskuragarritasun aitorpen hau honako web guneari aplikatuko zaio: https://sedeminhap.gob.es.

Betetzearen egoera

Web gune honek irailaren 7ko 1112/2018 Errege Dekretuarekin bat egiten du partzialki, ondoren adierazten diren alderdiekin bat ez datorrelako.

Eskuragarri ez dagoen edukia

Ondoren adierazten den edukia ez dago eskuragarri honako hau dela eta:

 1. Ez dator bat irailaren 7ko 1112/2018 Errege Dekretuarekin: Zenbait edizio akats egon liteke web orrialderen batean, bai HMTL edukietan eta bai amaierako dokumentuetan, 2018ko irailaren 20tik aurrera argitaratuta (irailaren 7ko 1112/2018 Errege Dekretua indarrean sartzen den data). Zehazki, amaierako dokumentuei dagokienez, lanean ari gara prozedura aurrez aurre izapidetzeko deskarga daitezkeen inprimakiak erabat irisgarriak izan daitezen.
 2. Proportziorik gabeko zama: Ez dagokio.
 3. Edukia ez dago lege aplikagarrien esparruaren barruan: Zenbait artxibo ofimatiko egon liteke PDF edo bestelako formatuetan, 2018ko irailaren 20tik aurrera argitaratuta, zeintzuk ez duten eskuragarritasun baldintza guztiak betetzen. Egoera horretan egon daitezke, halaber, finantzatu edo garatu gabeko baita webgune honetako arduradunaren kontrolpean ez dauden hirugarrenek egindako edukiak.

Eskuragarritasun aitorpen hau prestatzea

Aitorpen hau 2018ko azaroaren 2021eko urtarrilaren 31n.

Aitorpena prestatzeko erabilitako metodoa erakundeak berak garatutako auto ebaluazioa izan da.

Adierazpenaren azken berrikusketa: 20 de marzo de 2024.

Oharrak eta harremanetarako datuak

Jakinarazpenak igorri ditzakezu irailaren 7ko 1112/2018 Errege Dekretuaren eskuragarritasun baldintzei buruz (10.2.a artikulua), esaterako:

 • Web gune honek egin dezakeen edozein arau-hauste jakinaraztea
 • Edukira sartzeko bestelako zailtasune berri ematea
 • Web gunera sartzearekin lotutako beste edozein formula edo iradokizun egitea

Honako bideen bitartez:

Salbuetsita egoteagatik edo gehiegizko bolumenagatik irisgarritasun betekizunak betetzen ez dituen informazioa formatu irisgarrian eskatzeko aukera dago ere, edo kexa bat aurkeztu daiteke irisgarritasun betekizunak betetzen ez direla salatzeko. Irailaren 7ko 1112018 Errege Dekretuko 12. artikuluan aurreikusitako informazio irisgarria eskatzeko eta kexak aurkezteko prozedurarako esteka.

Komunikazioak, informazio eskuragarriaren eskaerak eta kexak  (Idazkaritza Nagusi Teknikoa) bidali behar dituzu, webgune honetako edukien unitate arduraduna den aldetik.

Aplikazio prozeduran

Prozedura honen bitartez erreklamazio bat abian jarri ahalko da informazio irisgarria eskuratzeko eskaera baten edo kexa baten ezespen arrazoiak ezagutu eta aurkaratzeko, hartutako erabakiarekin ados ez egotekotan neurri egokiak har daitezen eskatzeko, edo erantzunak xedatutako betekizunak betetzen ez dituela arrazoitzeko.

Erreklamazio prozedurarako esteka. Informazioa, Datuak, Web Zerbitzuak eta Gardentasuna Koordinatzeko Zuzendariordetza Nagusira zuzendu behar duzu , Ministerio honetako Irisgarritasunaren Unitate arduraduna den aldetik; edo, Unitate horren jarduera batengatik bada erreklamazioa, Idazkaritza Nagusi Teknikora, haren goragoko hierarkikoa den aldetik.

Aukerako edukia

Gaur egun ikusgai dagoen web gune honen bertsioa 2014ko apirilekoa da eta data horretan une horretan indarrean zegoen eskuragarritasun maila errebisatu zen.

Data horretatik aurrera, web eduki berri edo eraldatuen berrikusketa partzialak burutzen dira egunero, bai txantiloietan zein web orri eta argitaratutako amaierako dokumentuetan ere, UNE-EN 301549:2019 Arauaren irisgarritasun betekizunak errespetatzen direla egiaztatze aldera, betiere irailaren 7ko 1112/2018 Errege Dekretuaren salbuespenak kontuan hartuta.

Horrez gain, Web Irisgarritasunaren Behatokiak (OAW) berrikusten du webgune hau eta azken berrikusketa 2022koekaina burutu zuen.

Besteak beste, hurrengo eskuragarritasun neurriak hartu dira:

 • Letraren tamainarako aukera desberdinak. Goiko menuaren botoiak
 • Bi kontraste desberdin egoitza aurkezteko. Hasieran egiaztatua eta kontraste handiko botoia. 
 • Aukerako testua erabili da irudietan
 • Esteken hiperestekaren zereginaren edo xedearen xehetasunak eskaintzen dituzte
 • W3C: CSS 3.0, WAI AA estandarrak erabili dira

Legezko abisuak orrian kontsulta daiteke zein arakatzaile eta bertsioetarako dagoen optimizatuta webgunea.