sede.electrónica

 • Aldatu testu txikira
 • Aldatu testu ertainera
 • Aldatu testu handira
 • Aldatu kontraste handira

Sociedad Estatal De Participaciones Industriales-SEPI

Enpresa estrategikoen kaudimenari laguntzeko funtsa.

Enpresa estrategikoen kaudimenari laguntzeko funtsaren kargurako aldi baterako laguntza publikoaren eskaerak izapidetzeko eta ebazteko prozedura arautzen du. Funts hori Ekonomia eta enplegua suspertzen laguntzeko premiazko neurriei buruzko uztailaren 3ko Real Decreto 25/2020 Legearen 2. artikuluaren bidez sortu zen.

Erakunde arduraduna: Partaidetza industrialen Espainiako Sozietatea

Gaia: Diru-laguntzak eta laguntzak

SIA Kodea: 2404766

KAUDIMENA LAGUNTZEKO FUNTSAREN KARGURAKO LAGUNTZAK ESKATZEKO GIDA

Funtsaren Kontseilu Kudeatzaileak Gida bat prestatu du enpresa estrategikoen kaudimena laguntzeko funtsaren kargurako aldi baterako laguntza publikoak eskatzeko, 2020ko uztailaren 20ko Ministro Kontseiluaren Akordioan eskatzen diren hautagarritasun betekizunak eta baldintzak kontuan hartuta.

AURRETIAZKO INFORMAZIO ESKAERA

Eskaera aurkeztu aurretik, enpresa interesdunak aldi baterako laguntza publiko hauen izaerari eta irismenari buruzko informazioa eskatzeko aukera du (GIDAREN 0. Eranskina).

LAGUNTZA PUBLIKOA ESKATZEKO PROZEDURA

 1. Hasiera:  Prozedura abian jartzen da enpresa interesdunak, bitarteko elektronikoak baliatuta, egindako eskaerarekin, GIDAREN I. Eranskinean ageri den inprimakiaren arabera (funtsaren kargurako aldi baterako laguntza publikoaren eskaera) egingo dena. Betekizunen arabera, enpresa interesduna ezingo da izan finantza arloko enpresa bat.

  Laguntza eskaera GIDAN adierazitako dokumentazio honekin batera aurkeztu beharko da:

  • II. Eranskina (laguntza eskuratzeko debeku kasuetan ez egotearen erantzukizunpeko adierazpena).
  • III. Eranskina (epe ertainerako eta luzerako enpresaren bideragarritasun plana).
  • IV. Eranskina (hautagarritasun baldintza jakinak betetzearen erantzukizunpeko adierazpena).

  Eskaeran argi eta garbi zehaztu behar dira arrazoizko eskaera legitimoa dela egiaztatzea ahalbidetzen duten egintzak, arrazoiak eta beharrak. Laguntza publikoa ematea baldintza orokor eta hautagarritasun irizpide jakinak betetzearen mende egongo da. Baldintza eta irizpide horiek 2020ko uztailaren 21eko Ministro Kontseiluaren Akordioko II. Eranskinaren 1. eta 2. ataletan aurki daitezke.

 2. Izapidetzea: SEPIari dagokio aurkeztutako eskaerak aztertu eta balioestea, Funtsaren Kontseilu Kudeatzaileak ebatzi aurretik.         
 3. Ebazpena: Funtsaren Kontseilu Kudeatzaileari dagokio. Laguntza onartzen bada, Ministro Kontseiluaren baimena jaso beharko da. Eskaerak ebazteko gehienezko epea sei hilabetekoa izango da, eskaera aurkeztu zenetik hasita, isiltasun negatiboaren erregimenarekin. Kontseilu Kudeatzailearen ebazpenek administrazio bidea agortzen dute eta ebazpen horien aurkako administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu ahalko da (ekonomia berpizteko eta enplegua sustatzeko premiazko neurriei buruzko uztailaren 3ko 25/2020 Errege Lege Dekretua).       

  Laguntza eman eta ordaindu ahal izateko enpresako organo eskudunak onartu beharko ditu Kontseilu Kudeatzailearen ebazpenean ezarritako Aldi baterako Finantza Laguntza Publikoaren Akordioa eta Akziodunen Akordioa edo, kasuaren arabera, Konpainiarekiko Kudeaketa Akordioa (Ministro Kontseiluaren Akordioko 1.2 atala).

  SEPIak egin beharreko komunikazio eta jakinarazpenak Notific@ plataformaren bitartez helaraziko dira, Herritarren Karpetara (Carpeta Ciudadana) sartuta posta elektroniko bidez bidalketa abisua jasotzen denean.