sede.electrónica

  • Aldatu testu txikira
  • Aldatu testu ertainera
  • Aldatu testu handira
  • Aldatu kontraste handira

Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Kontzertu Ekonomikoaren Batzorde Arbitrala

  • Euskal Autonomia Erkidegoko Kontzertu Ekonomikoaren Batzorde Arbitralaren aurrean gatazka planteatzea | SIA Kodea: 3013923

    Batzorde Arbitralaren aurreko prozedura Estatuko Administrazioak, foru-aldundiek, autonomia-erkidego batek, Kontzertu Ekonomikoan aurreikusitako Arau Koordinazioaren eta Ebaluazioaren Batzordeak edo zergapekoak eskatuta, gatazka edo desadostasuna planteatuz hasten da. Batzorde Arbitralak zuzenbidearen arabera ebatziko ditu, ekonomiaren, azkartasunaren eta eraginkortasunaren oinarriekin bat etorriz, espedienteak eskaintzen dituen gai guztiak, gatazkan parte diren edo interesdun diren alderdiek planteatuak izan edo ez, betearazpen-formulak barne. Batzorde Arbitral honen erabakiek, betearazpen izaerari kalterik egin gabe, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa baino ezin izango dute aurkeztu Auzitegi Goreneko dagokion epaimahaiaren aurrean.