sede.electrónica

  • Aldatu testu txikira
  • Aldatu testu ertainera
  • Aldatu testu handira
  • Aldatu kontraste handira

Administrazio-jardun automatizatu gisa ulertuko da Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 41. artikuluan xedatutakoa. Hau da, Herri Administrazio batek, prozedura administrazio baten esparruan eta inolako langile publikoren esku-hartzerik gabe, osoki baliabide elektronikoak erabiliz burututako ekintza edo jarduna.

Urriaren 1eko 40/2015 Legearen 42. artikuluak sinadura elektronikoko kasu gisa jotzen ditu, jardun-administratibo automatizatuaren eskumena baliatuz, onartutako edo aintzatetsitako ziurtagiri elektronikoan oinarritutako zigilu elektronikoaren erabilera, baldin eta sinadura elektronikoa arautzen duten legeek edo egiaztapen-kode seguru (aurrerantzean CSV) sistema batek ezarritako baldintzak betetzen baditu.

Jarduera administratibo automatizatuak arautzen dituen araudia:

 Zigilu elektronikoak sortzeko araudia:

CSVak sortzeko araudia:

  • Ikuskaritza Nagusia: Apirilaren 13ko HAP/533/2016 Agindua, ikuskaritza nagusiaren eskumen-esparruko jarduera administratibo automatizatuak eta CSV sistemaren erabilera arautzen dituena.
  • Aurrekontu eta Gastuen Idazkaritza Nagusia eta Estatuko Administrazioko Esku Hartzailetza Nagusia: HAC/1108/2019, urriaren 7ko,  kode sistema egiaztatzeaz seguruaren erabilera ezartzen duen.

Jarduera Administratibo Automatizatuen eta zigilu elektronikoen araudi bateratua: