sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste
Dirección Xeral de Tributos

Dirección Xeral de Tributos

Dirección Xeral de Tributos

Autorización ás entidades cooperativas para tomar participacións en entidades non cooperativas en porcentaxe superior ao 40%

O artigo 13 da Lei 20/1990 regula as causas de perda da condición de cooperativa fiscalmente protexida e recolle entre elas, no seu apartado 9, o caso da adquisición de participacións en entidades non cooperativas en contía superior ao 10% do seu capital. De forma excepcional, é posible adquirir participacións superiores que, cando excedesen do 40%, deben ser autorizadas polo Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, sempre que se xustifique que tal participación "coadxuva ao mellor cumprimento dos fins sociais cooperativos e non supon unha vulneración dos principios fundamentais de actuación destas entidades".

Órgano responsable: Dirección Xeral de Tributos

Materia: Impostos

Código SIA: 991711

​​