sede.electrónica

 • Cambiar a texto pequeno
 • Cambiar a texto mediano
 • Cambiar a texto grande
 • Cambiar a alto contraste
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais

TACRC

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais

Reclamación en procedemento de adxudicación (Lei 31/2007, sobre procedementos de contratación nos sectores da auga, a enerxía, os transportes e os servizos postais)

Impugnación das actuacións ás que se refire o artigo 101 da Lei 31/2007, do 30 de outubro, sobre procedementos de contratación nos sectores da auga, a enerxía, os transportes e os servizos postais.

Órgano responsable: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais

Materia: Recursos e reclamacións

Código SIA: 998881

 • Este procedemento tramítase a través do formulario do Rexistro Electrónico Xeneral da AGE (REC). Desde “IR Ao PROCEDEMENTO” pode:
  • Enviar por vía electrónica a súa solicitude
  • Consultar o estado de tramitación do seu procedemento
  • Consultar a información relativa ao acceso ao devandito rexistro
 • Os accesos a esta plataforma realízanse utilizando unha canle segura de comunicación e, como requisito indispensable, deberá dispoñer de DNI electrónico ou dun certificado X509.3 recoñecido, xa sexa baseado en soporte lóxico (un ficheiro) ou en soporte físico (unha tarxeta criptográfica).
 • O acceso realízase a través dun navegador Microsoft Internet Explorer 6 ou superior, Netscape 4.72, Mozilla Firefox 1.5 ou superior.
 • Para calquera consulta relativa aos servizos electrónicos ofrecidos polo Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es
 • Para calquera tipo de consulta técnica ou do contido do sitio: gestion.sede@hacienda.gob.es