sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais

TACRC

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais

Recurso especial en materia de contratación (Texto refundido da lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro.)

Impugnación dos actos aos que se refire o artigo 40 do Texto refundido da lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro.

Órgano responsable: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais

Materia: Recursos e reclamacións

Código SIA: 998880

  • Os accesos a esta plataforma realízanse utilizando unha canle segura de comunicación e, como requisito indispensable, deberá dispoñer de DNI electrónico ou dun certificado X509.3 recoñecido, xa sexa baseado en soporte lóxico (un ficheiro) ou en soporte físico (unha tarxeta criptográfica).
  • O acceso realízase a través dun navegador Microsoft Internet Explorer 6 ou superior, Netscape 4.72, Mozilla Firefox 1.5 ou superior.
  • Para calquera consulta relativa aos servizos electrónicos ofrecidos polo Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es
  • Para calquera tipo de consulta técnica ou do contido do sitio: gestion.sede@hacienda.gob.es