sede.electrónica

 • Cambiar a texto pequeno
 • Cambiar a texto mediano
 • Cambiar a texto grande
 • Cambiar a alto contraste

Recurso especial fundado en causas de nulidad (Ley 9/2017, de 8 de noviembre).

Puede presentarse en los casos previstos en el artículo 50.2 de.la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

Órgano responsable: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais

Materia: Recursos e reclamacións

Código SIA: 998959

 • Este procedemento tramítase a través do formulario do Rexistro Electrónico Xeneral da AGE (REC). Desde “IR Ao PROCEDEMENTO” pode:
  • Enviar por vía electrónica a súa solicitude
  • Consultar o estado de tramitación do seu procedemento
  • Consultar a información relativa ao acceso ao devandito rexistro
 • Os accesos a esta plataforma realízanse utilizando unha canle segura de comunicación e, como requisito indispensable, deberá dispoñer de DNI electrónico ou dun certificado X509.3 recoñecido, xa sexa baseado en soporte lóxico (un ficheiro) ou en soporte físico (unha tarxeta criptográfica).
 • O acceso realízase a través dun navegador Microsoft Internet Explorer 6 ou superior, Netscape 4.72, Mozilla Firefox 1.5 ou superior.
 • Para calquera consulta relativa aos servizos electrónicos ofrecidos polo Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es
 • Para calquera tipo de consulta técnica ou do contido do sitio: gestion.sede@hacienda.gob.es