sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Milloreu-ne la cerca

Hem trobat més categories relacionades amb la seva recerca. Utilítzi-les per millorar-la.

Comunidades Autónomas. Presupuestos. Ejecución mensual: consulta de información.

Publicació de la informació mensual sobre l'execució pressupostària de les comunitats autònomes

Òrgan responsable: SecretarIa General de Finançament Autonòmic i Local

Matèria: Finançament Comunitats Autònomes

Codi SIA: 201455

Per a més informació, podeu consultar la informació detallada del procediment administratiu a la pàgina del portal institucional del ministeri​.