sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste

Secretaría Xeral Técnica

Exercicio de dereitos de protección de datos persoais

Exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación e oposición ao tratamento e portabilidade dos datos persoais do interesado, previstos no Regulamento (UE) 2016/679.

Órgano responsable: Secretaría Xeral Técnica

Materia: Dereitos cidadáns

Código SIA: 703379

Lea detidamente estas indicacións antes de "IR AO PROCEDEMENTO":

No apartado 1. Datos do presentador do escrito:

  • Encha os datos postais co enderezo no que desexa recibir as notificacións derivadas deste procedemento,
  • Se opta pola modalidade electrónica de notificación, comprobe que o seu enderezo de correo electrónico é correcta.

No apartado 2. Datos do escrito:

  • O centro destinatario do escrito é o responsable do tratamento dos seus datos persoais. Se descoñece a identidade do responsable do tratamento, dirixa o seu escrito á Secretaría Xeral Técnica.
  • No campo asunto escriba: Exercicio de dereitos de protección de datos persoais.
  • Nos campos expón e solicita indique o dereito ou dereitos que desexe exercer relacionados cos seus datos persoaies.

Enlace ás especificaciónes técnicas do formulario relativas aos medios de identificación e do tipo e configuración do navegador de Internet para o funcionamento correcto da aplicación.

Para calquera tipo de consulta no que respecta ao exercicio dos seus dereitos sobre os seus datos persoais, pode dirixirse ao procedemento de información sobre o tratamento de datos persoais do interesado.

Para calquera tipo de consulta técnica ou do contido do sitio: gestion.sede@hacienda.gob.es

Enlace ao formulario descargable para tramitar o procedemento por vía presencial ou incluílo como documento adxunto ao formulario electrónico (PDF aprox. 303 KB)