sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste
Tribunais Económico-Administrativos

TEA

Tribunais Económico-Administrativos

Interposición de recursos, incidentes ou solicitude de suspensión relativos á tramitación de reclamacións económico-administrativas

Interposición de recursos de alzada ( art. 241.1 LGT ); de recursos de anulación (art. 241 bis LGT ); de incidentes sobre suspensións ( art. 43.5 e 44.5 do R.D. 520/2005 ); de incidentes de personación ( art. 232.3 LGT ); cuestións incidentais ( art. 236.6 LGT ); solicitudes de suspensión ante un TEA (artigo 233.4 e 233.5 LGT) e extensión das resolucións (art. 69 do R.D. 520/2005)

Órgano responsable: Tribunais Económico-Administrativo

Materia: Recursos e reclamacións

Código SIA: 998151

Ao pulsar "IR AO PROCEDEMENTO" accédese á aplicación-formulario de interposición. Necesita dispoñer de DNI electrónico ou certificado electrónico.

Para calquera tipo de consulta: sede_electronica.TEA@teac.minhap.es

 

IMPORTANTE: Este é un formulario exclusivo para a interposición dos recursos, incidentes ou solicitudes indicados máis arriba.

Non debe usarse para a interposición de reclamacións económico-administrativas ou de incidentes de execución do procedemento económico-administrativo.