sede.electrónica

 • Cambiar a texto pequeno
 • Cambiar a texto mediano
 • Cambiar a texto grande
 • Cambiar a alto contraste
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais

TACRC

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais

Reclamación en materia de contratación (Real Decreto-lei 3/2020, do 4 de febreiro).

Reclamación que pode presentarse nos supostos previstos no artigo 119 do Real Decreto-lei 3/2020, do 4 de febreiro, de medidas urxentes polo que se incorporan ao ordenamento xurídico español diversas directivas da Unión Europea no ámbito da contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de plans e fondos de pensións; do ámbito tributario e de litixios fiscais.

Órgano responsable: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais

Materia: Recursos e reclamacións

Código SIA: 1161136

 • Este procedemento tramítase a través do formulario do Rexistro Electrónico Xeneral da AGE (REC). Desde “IR Ao PROCEDEMENTO” pode:
  • Enviar por vía electrónica a súa solicitude
  • Consultar o estado de tramitación do seu procedemento
  • Consultar a información relativa ao acceso ao devandito rexistro
 • Os accesos a esta plataforma realízanse utilizando unha canle segura de comunicación e, como requisito indispensable, deberá dispoñer de DNI electrónico ou dun certificado X509.3 recoñecido, xa sexa baseado en soporte lóxico (un ficheiro) ou en soporte físico (unha tarxeta criptográfica).
 • O acceso realízase a través dun navegador Microsoft Internet Explorer 6 ou superior, Netscape 4.72, Mozilla Firefox 1.5 ou superior.
 • Para calquera consulta relativa aos servizos electrónicos ofrecidos polo Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es
 • Para calquera tipo de consulta técnica ou do contido do sitio: gestion.sede@hacienda.gob.es