sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais

TACRC

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais

Reclamación en procedementos de adxudicación

Reclamación que pode presentarse nos supostos previstos no artigo 119 do Real Decreto-lei 3/2020, do 4 de febreiro, de medidas urxentes polo que se incorporan ao ordenamento xurídico español diversas directivas da Unión Europea no ámbito da contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de plans e fondos de pensións; do ámbito tributario e de litixios fiscais.

Órgano responsable: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais

Materia: Recursos e reclamacións

Código SIA: 1161136