sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste
Intervención Xeral da Administración do Estado

IGAE

Intervención Xeral da Administración do Estado

Certificado de axudas de minimis.

Expedición do certificado das axudas de minimis que recibiu un beneficiario segundo constan rexistradas na Base de Datos Nacional de Subvencións.

Órgano responsable: Intervención Xeral da Administración do Estado

Materia: Subvencións e Axudas

Código SIA: 2962665