sede.electrónica

 • Cambiar a texto pequeno
 • Cambiar a texto mediano
 • Cambiar a texto grande
 • Cambiar a alto contraste

Transmisión de titularidade das expendedoría (mortis causa)

Transmisión da titularidade da concesión administrativa dunha expendedoría polo falecemento do seu titular. Documentos acreditativos de terceiros (certificacións de aparelladores, notarios, etc,...) deben vir asinados electrónicamente para ter plena validez xurídica.

Órgano responsable: Comisionado para o Mercado de Tabacos

Materia: Mercado de Tabacos

Código SIA: 998241

 • Este procedemento tramítase a través do formulario do Rexistro Electrónico Xeneral da AGE (REC). Desde “IR Ao PROCEDEMENTO” pode:
  • Enviar por vía electrónica a súa solicitude
  • Consultar o estado de tramitación do seu procedemento
  • Consultar a información relativa ao acceso ao devandito rexistro
 • Para calquera consulta relativa a este servizo electrónico ofrecido polo Comisionado para o Mercado de Tabacos pode contactar con: expendedurias.cmt@cmtabacos.hacienda.gob.es
 • Para incidencias técnicas que afecten ao REC pode contactar con: http://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/ayudame/telefono.html