sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste

Información Administrativa.

Atender as consultas de carácter administrativo en temas de competencia do departamento que poidan realizar os cidadáns, sempre que sexa de carácter xeral e non afecte a datos protexidos pola lexislación vixente.

Órgano responsable: Secretaría Xeral Técnica

Materia: Publicacións

Código SIA: 991980

  • Los accesos a esta plataforma se realizan utilizando un canal seguro de comunicación, y como requisito indispensable deberá disponer de DNI electrónico o de un certificado X509.3 reconocido, ya sea basado en soporte lógico (un fichero) o en soporte físico (una tarjeta criptográfica).
  • El acceso se realiza a través de un navegador Microsoft Internet Explorer 6 o superior, Netscape 4.72, Mozilla Firefox 1.5 o superior.
  • Para cualquier tipo de consulta: informacion.administrativa@hacienda.gob.es
  • Para cualquier tipo de consulta sobre la sede: gestion.sede@hacienda.gob.es