sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste

Recurso especial fundado en causas de nulidade, Lei 9/2017, do 8 de novembro de 2017, de contratos do sector público.

Preséntase nos supostos previstos no artigo 50.2 da Lei 9/2017, do 8 de novembro de 2017, de contratos do sector público.

Órgano responsable: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais

Materia: Recursos e reclamacións

Código SIA: 1161184