sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste

Secretaría Xeral Técnica

Petición de certificacións e copias auténticas de documentos e expedientes custodiados no Arquivo Central.

Obter certificacións ou copias auténticas de documentos e expedientes que por razón do tempo obran en arquivos xerais, históricos ou organismos similares.

Órgano responsable: Secretaría Xeral Técnica

Materia: Arquivos e Bibliotecas

Código SIA: 991697

  • Os accesos a esta plataforma realízanse utilizando unha canle segura de comunicación e, como requisito indispensable, deberá dispoñer de DNI electrónico ou dun certificado X509.3 recoñecido, xa sexa baseado en soporte lóxico (un ficheiro) ou en soporte físico (unha tarxeta criptográfica).
  • O acceso realízase a través dun navegador Microsoft Internet Explorer 6 ou superior, Netscape 4.72, Mozilla Firefox 1.5 ou superior.
  • Para calquera outro tipo de consulta relativa aos servicios ofrecidos polo Arquivo Xeral: archivo.general@hacienda.gob.es
  • Para calquera tipo de consulta técnica ou do contido do sitio: gestion.sede@hacienda.gob.es