sede.electrónica

 • Cambiar a texto pequeno
 • Cambiar a texto mediano
 • Cambiar a texto grande
 • Cambiar a alto contraste

Secretaría Xeral Técnica

Reclamación contra a desestimación dunha solicitude ou queixa en materia de accesibilidade web.

Reclamación para coñecer e opoñerse aos motivos da desestimación dunha solicitude de información accesible ou queixa, instar a adopción das medidas oportunas no caso de non estar de acordo coa decisión adoptada, ou expoñer as razóns polas que se considera que a resposta non cumpre cos requisito esixidos.

Órgano responsable: Secretaría Xeral Técnica

Materia: Recursos e reclamacións

Código SIA: 2328523

 • Este procedemento tramítase a través do formulario do Rexistro Electrónico Xeneral da AGE (REC). Desde “IR Ao PROCEDEMENTO” pode​:
  • Enviar por vía electrónica a súa solicitude
  • Consultar o estado de tramitación do seu procedemento
  • Consultar a información relativa ao acceso ao devandito rexistro
 • En las solicitudes de reclamación contra la desestimación de una solicitud o queja en materia de accesibilidad web tenga en cuenta las siguientes indicaciones en el apartado Solicitud del formulario REG:
  • Organismo ou entidade destinataria: indique “Subdirección Xeral de Servizos Web, Transparencia e Protección de Datos”; ou “Secretaría Xeral Técnica (deste ministerio)” se a reclamación é por unha actuación desta Subdirección Xeral
  • Asunto: escriba neste campo “Solicitude de reclamación contra a desestimación dunha solicitude ou queixa en materia de accesibilidade web”
  • Nos campos Expón e Solicita: indique qué solicitude de información accesible ou queixa recórrese e especifique o obxecto da súa reclamación (coñecer e oporse aos motivos da desestimación, instar a adopción das medidas oportunas no caso de non estar de acordo coa decisión adoptada, ou expor as razóns polas que se considera que a resposta non cumpre cos requisitos esixidos)
 • Para calquera consulta relativa a este Servizo Electrónico ofrecido pola Secretaría Xeral Técnica pode contactar con: accesibilidadweb@hacienda.gob.es
 • Para incidencias técnicas que afecten ao REG pode contactar con: https://reg.redsara.es/contacto
 • Ligazón á información do procedemento no Portal do Ministerio