sede.electrónica

 • Cambiar a texto pequeno
 • Cambiar a texto mediano
 • Cambiar a texto grande
 • Cambiar a alto contraste

Secretaría Xeral Técnica

Solicitudes de información accesible e queixas en materia de accesibilidade web.

Solicitude de formatos accesibles de información que non cumpran cos requisitos de accesibilidade por estar excluída ou exenta por carga desproporcionada; ou formular unha queixa por incumprimento dos requisitos de accesibilidade.

Órgano responsable: Secretaría Xeral Técnica

Materia: Dereitos cidadáns

Código SIA: 2328521

 • Este procedemento tramítase a través do formulario do Rexistro Electrónico Xeneral da AGE (REC). Desde “IR Ao PROCEDEMENTO” pode​:
  • Enviar por vía electrónica a súa solicitude ou queixa.
  • Consultar o estado de tramitación do seu procedemento
  • Consultar a información relativa ao acceso ao devandito rexistro
 • Tamén pode presentar a súa solicitude ou queixa a través do resto de opcións recollidas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
 • Nas solicitudes de información accesible e queixas en materia de accesibilidade web teña en conta as seguintes indicacións no apartado Solicitude do formulario REG:
  • Organismo ou entidade destinataria: indique o organismo ou entidade responsable do sitio web ou aplicación para dispositivos móbiles onde estea publicada a información requirida ou que motiva a súa queixa
  • Asunto: escriba neste campo “Solicitude de información accesible” ou “Queixa en materia de accesibilidade web”, segundo corresponda
  • Nos campos Expón e Solicita:
   • Nas solicitudes de información accesible deben concretarse con toda claridade os feitos, razóns e pedimento que permitan constatar que se trata dunha solicitude razoable e lexítima
   • Na queixa especifique o incumprimento
 • Para calquera consulta relativa a este Servizo Electrónico ofrecido pola Secretaría Xeral Técnica pode contactar con: accesibilidadweb@hacienda.gob.es