sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste

Secretaría Xeral Técnica

Recurso de alzada

Revisión dos actos administrativos que non poñan fin á vía administrativa por motivos de nulidade ou anulabilidade.

Órgano responsable: Secretaría Xeral Técnica

Materia: Recursos e reclamacións

Código SIA: 991558