sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste

Secretaría Xeral Técnica

Solicitude de reutilización de información pública

Solicitude de reutilización de documentos administrativos cando a natureza destes mesmos esixa a tramitación dun procedemento (cando os documentos non existan en formato electrónico e nos supostos en que unha norma así o estableza, de forma motivada)

Órgano responsable: Secretaría Xeral Técnica

Materia: Información pública

Código SIA: 201064

  • Os accesos a este servizo realízanse utilizando unha canle segura de comunicación, e como requisito indispensable deberá identificarse mediante un dos métodos postos a disposición polo servizo Cl@ve: Cl@ve PIN, Cl@ve Permanente ou Certificado Electrónico. Información sobre Cl@ve
  • O acceso realízase a través dun navegador Microsoft Internet Explorer 7 ou superior (32 ou 64 bits), Mozilla Firefox 4.0 ou superior (en Windows unicamente sopórtase en 32 bits), Google Chrome 15 ou superior, Apple Safari 5 ou superior. Instrucións de configuración do navegador, para o funcionamento correcto da aplicación.
  • Para calquera consulta relativa a este servizo electrónico ofrecido pola Secretaría Xeral Técnica pode contactar con: datos.abiertos@hacienda.gob.es
  • Per a qualsevol tipus de consulta tècnica o sobre el contingut del lloc: gestion.sede@hacienda.gob.es