sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste

Parque Móbil do Estado

Comunicacións ao rexistro de Vehículos do Sector Público Estatal

Inscrición da frota de vehículos dos organismos do Sector Público Estatal para alimentar o rexistro de vehículos do Sector Público creado pola Lei 15/2014, do 16 de setembro, de racionalización do Sector Público e outras medidas de reforma administrativa

Órgano responsable: Parque Móbil do Estado

Materia: Parque Móbil

Código SIA: 202912