sede.electrónica

  • Aldatu testu txikira
  • Aldatu testu ertainera
  • Aldatu testu handira
  • Aldatu kontraste handira

Zure emaitzak hobetzeko, irizpideak erabil ditzakezu

Bilaketa-irizpideak

Eliminar los criterios de búsqueda
  • Ezabatu 'Zergak' bilaketa-irizpide gisa
    Zergak

Hobetu zure bilaketa

Zure bilaketarekin lotutako kategoria gehiago aurkitu ditugu. Erabili itzazu bilaketa hobetzeko.

Kooperatibei entitate ez-kooperatiboetan % 40tik gorako partaidetza baimentzea.

20/1990 Legearen 13. artikuluak arautzen ditu babes fiskala duen kooperatiba izaeraren galera dakarten arrazoiak eta horien artean aipatzen du, 9. atalean, kooperatibak ez diren entitateen partaidetzak erostea entitate horien kapitalaren %10 baino gehiago hartzen badute. Salbuespen modura, hortik gorako partaidetzak erosi ahalko dira beti ere, kapitalaren %40 baino altuagoak izanik, Ogasun eta Administrazio Publikoetako Ministerioaren baimena badute eta partaidetza "kooperatibaren xedeak hobe betetzeko lagungarria dela eta Entitate hauen oinarrizko jarduera printzipioen aurkakoa ez dela" frogatzen bada.

Erakunde arduraduna: Zergen Zuzendaritza Nagusia

Gaia: Zergak

SIA Kodea: 991711