sede.electrónica

  • Aldatu testu txikira
  • Aldatu testu ertainera
  • Aldatu testu handira
  • Aldatu kontraste handira

Oficina Nacional de Evaluación-ONE

  • Ebaluazio Bulego Nazionalaren derrigorrezko txostena (Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 333.3. artikulua) | SIA Kodea: 2716766

    Izapide honi esker, erakunde honen aurrean obra-emakiden eta zerbitzuak emateko kontratuen jasangarritasun finantzarioa aztertzen duen txostena igortzea eskatu ahal izango da, baita kontratu horietan hartu beharreko oreka ekonomikoa berrezartzeko hitzarmenak ere, Espainiako ordenamendu juridikora Europako Parlamentuko eta Kontseiluko 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/UE eta 2014/24/UE zuzentarauen transposizioa egiten duen Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 333. artikuluan eta Ebaluazio Bulego Nazionalaren antolaketa eta funtzionamendua arautzen dituen abenduaren 9ko HFP/1381/2021 Aginduaren 1. artikuluan zehazten denari jarraituz.