sede.electrónica

 • Canviar a text petit
 • Canviar a text mitjà
 • Canviar a text gran
 • Canviar a contrast elevat
Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals

TACRC

Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals

Reclamació en procediment d'adjudicació (Llei 31/2007, sobre procediments de contractació en els sectors l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals)

Impugnació de les actuacions a què es refereix l'article 101 de la Llei 31/2007, de 30 d'octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals

Òrgan responsable: Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals

Matèria: Recursos i reclamacions

Codi SIA: 998881

 • Aquest procediment es tramita a través del formulari del Registre Electrònic General de l'AGE (REC). Des de “ANAR Al PROCEDIMENT” pot:
  • Enviar per via electrònica la seva sol·licitud
  • Consultar l'estat de tramitació del seu procediment
  • Consultar la informació relativa a l'accés a aquest registre
 • Per tal d’accedir a aquesta plataforma es fa servir un canal segur de comunicació i, com a requisit indispensable, heu de disposar de DNI electrònic o d’un certificat X509.3 reconegut, tant si es basa en suport lògic (un fitxer) com en suport físic (una targeta criptogràfica).
 • S’hi accedeix mitjançant un navegador Microsoft Internet Explorer 6 o superior, Netscape 4.72, Mozilla Firefox 1.5 o superior.
 • Per a qualsevol consulta relativa als serveis electrònics oferts pel Tribunal Central de Recursos Contractuals: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es
 • Per a qualsevol tipus de consulta tècnica o sobre el contingut del lloc: gestion.sede@hacienda.gob.es