sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat
Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals

TACRC

Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals

Recurs especial basat en les causes de nul·litat previstes a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic

Es presenta en els casos previstos a l'article 50.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic .

Òrgan responsable: Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals

Matèria: Recursos i reclamacions

Codi SIA: 1161184