sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat
Intervenció General de l'Administració de l'Estat

IGAE

Intervenció General de l'Administració de l'Estat

Quota de Drets Passius. Model 061

Mitjançant aquest servei el ciutadà pot obtenir el model 061 per a la realització del pagament de la quota de drets passius.. També pot consultar les quotes ja pagades mitjançant aquest model 061.

Òrgan responsable: Intervenció General de l'Administració de l'Estat

Matèria: Classes Passives

Codi SIA: 210416

  • ​Els accessos a aquest servei es realitzen utilitzant un canal segur de comunicació i, com a requisit indispensable, hom haurà d'identificar-se mitjançant un dels mètodes disponibles a Cl@ve: Cl@ve PIN, Cl@ve permanent o certificat electrònic. Informació sobre Cl@ve.
  • L'accés es realitza a través d'un navegador Microsoft Internet Explorer 7 o superior (32 o 64 bits), Mozilla Firefox 4.0 o superior (en Windows únicament se suporta en 32 bits), Google Chrome 15 o superior, Apple Safari 5 o superior). 
  • Per a qualsevol consulta relativa als serveis electrònics oferts per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat: IncidenciasSic3@igae.hacienda.gob.es
  • Per a qualsevol tipus de consulta tècnica o sobre el contingut del lloc: gestion.sede@hacienda.gob.es