sede.electrónica

 • Canviar a text petit
 • Canviar a text mitjà
 • Canviar a text gran
 • Canviar a contrast elevat
Institut d’Estudis Fiscals

IEF

Institut d’Estudis Fiscals

Programa de formació de titulats universitaris

Concessió de beques per a la formació de titulats universitaris en investigació en matèries pròpies de l’Hisenda Pública

Òrgan responsable: Institut d'Estudis Fiscals

Matèria: Formació

Codi SIA: 182420

 • Aquest procediment es tramita a través del formulari del Registre Electrònic General de l'AGE (REC). Des de “ANAR Al PROCEDIMENT” pot:
  • Enviar per via electrònica la seva sol·licitud
  • Consultar l'estat de tramitació del seu procediment
  • Consultar la informació relativa a l'accés a aquest registre
 • Per accedir al servei i enviar la sol·licitud és necessari disposar de DNI electrònic o certificat digital:
  • La identificació de l'usuari s'efectua mitjançant la plataforma Cl@ve: DNIe / Certificat digital, Cl@ve PIN i Cl@ve permanent.
  • El registre de la sol·licitud requereix la signatura electrònica del ciutadà, utilitzant el seu DNIe / Certificat digital reconegut per la plataforma @firma.
  • Per a navegadors que no suporten l'execució d'Applets Java és necessari tenir instal·lat Autofirma.
 • El formulari de sol·licitud es troba disponible al portal de l'IEF des de la pàgina http://www.ief.es/Destacados/becaspremios/becasFormacion.vbhtml. Un cop emplenat, es genera un arxiu PDF que, un cop descarregat, s'ha de presentar mitjançant el REC com a document annex.
 • A més d'afegir el PDF abans referit en Documents annexos i omplir les Dades de l'interessat, s'han d'omplir els camps relatius a les Dades de la sol·licitud de la manera que es detalla a continuació:
  • Organisme destinatari: Institut d'Estudis Fiscals
  • Assumpte: Programa de formació de titulats universitaris| SIA: 182420
  • Exposa / Sol·licita: Sol·licitud beca de formació de titulats universitaris
 • Per a qualsevol consulta relativa als serveis electrònics oferts per l'Institut d'Estudis Fiscals: becasypremios@ief.hacienda.gob.es
 • Per a qualsevol tipus de consulta tècnica o del contingut del lloc: gestion.sede@hacienda.gob.es