sede.electrónica

 • Canviar a text petit
 • Canviar a text mitjà
 • Canviar a text gran
 • Canviar a contrast elevat

No podem millorar-ne més la cerca

Criteris de cerca

Eliminar los criterios de búsqueda
 • Eliminar 'Contractació i responsabilitat patrimonial' com a criteri de cerca
  Contractació i responsabilitat patrimonial
 • Eliminar 'Direcció General del Patrimoni de l'Estat' com a criteri de cerca
  Direcció General del Patrimoni de l'Estat

Milloreu-ne la cerca

No hem trobat més categories que permetin millorar-ne la cerca. Per obtenir-ne més resultats, podeu ampliar-ne la cerca al portal web del Ministeri.

Classificació d’empreses

Determinar les activitats en què es reconeix solvència per accedir a l'adjudicació de contractes d'obres el valor benvolgut de les quals sigui igual o superior a 500.000 €. En els contractes de serveis no resulta exigible però actua com un instrument de simplificació administrativa.

Òrgan responsable: Direcció General del Patrimoni de l’Estat

Matèria: Contractació i responsabilitat patrimonial

Codi SIA: 991580

 • Aquest procediment es tramita a través del formulari del Registre Electrònic General de l'AGE (REC). Des de “ANAR Al PROCEDIMENT” pot
  • Enviar per via electrònica la seva sol·licitud
  • Consultar l'estat de tramitació del seu procediment
  • Consultar la informació relativa a l'accés a aquest registre
 • Per a qualsevol consulta relativa a aquest servei electrònic ofert per la Direcció General de Patrimoni, podeu contactar amb: clasificaciondeempresas@hacienda.gob.es
 • Per incidències tècniques que afectin el REC podeu contactar amb: http://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/ayudame/telefono.html