sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Encara en podeu millorar els resultats fent servir més criteris

Criteris de cerca

Eliminar los criterios de búsqueda
  • Eliminar 'Direcció General de Tributs' com a criteri de cerca
    Direcció General de Tributs

Milloreu-ne la cerca

Hem trobat més categories relacionades amb la seva recerca. Utilítzi-les per millorar-la.

Procediment de concessió de beneficis tributaris per a autopistes de peatge

Concedir beneficis tributaris per a autopistes de peatge.

Òrgan responsable: Direcció General de Tributs

Matèria: Imposts

Codi SIA: 991712