sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

No podem millorar-ne més la cerca

Criteris de cerca

Eliminar los criterios de búsqueda
  • Eliminar 'Direcció General de Tributs' com a criteri de cerca
    Direcció General de Tributs
  • Eliminar 'Imposts' com a criteri de cerca
    Imposts

Milloreu-ne la cerca

No hem trobat més categories que permetin millorar-ne la cerca. Per obtenir-ne més resultats, podeu ampliar-ne la cerca al portal web del Ministeri.

Règim d’entitats navilieres en funció del tonatge

Aplicació del règim de les entitats navilieres en funció del tonatge. Les que hi optin podran tributar per la renda derivada de l'explotació de vaixells, propis o arrendats, aplicant un règim d'estimació objectiva. El règim consisteix, bàsicament, en la determinació de la base imposable corresponent a l’explotació, la titularitat, o la gestió tècnica i de la tripulació dels vaixells que reuneixin una sèrie de requisits, aplicant l’escala establerta a la Llei de l’impost sobre societats, tenint en compte les tones netes registrades de cadascun.

Òrgan responsable: Direcció General de Tributs

Matèria: Imposts

Codi SIA: 991708