sede.electrónica

 • Canviar a text petit
 • Canviar a text mitjà
 • Canviar a text gran
 • Canviar a contrast elevat

Encara en podeu millorar els resultats fent servir més criteris

Criteris de cerca

Eliminar los criterios de búsqueda
 • Eliminar 'Drets ciutadans' com a criteri de cerca
  Drets ciutadans

Milloreu-ne la cerca

Hem trobat més categories relacionades amb la seva recerca. Utilítzi-les per millorar-la.

Exercici dels drets de protecció de dades personals

Exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament i portabilitat de les dades personals de l'interessat, prevists en el Reglament (UE) 2016/679

Òrgan responsable: Secretaria General Tècnica

Matèria: Drets ciutadans

Codi SIA: 703379

Abans d'"ANAR AL PROCEDIMENT", llegiu detingudament aquestes indicacions:

A l'apartat 1. Dades de qui presenta l'escrit:

 • Empleneu les dades postals amb l’adreça on voleu rebre les notificacions derivades d'aquest procediment.
 • Si opteu per la notificació electrònica, comproveu que la vostra adreça de correu electrònic és correcta.

A l'apartat 2. Dades de l'escrit:

 • El centre destinatari de l'escrit és el responsable del tractament de les vostres dades personals. Si desconeixeu la identitat del responsable del tractament, dirigiu el vostre escrit a la Secretaria General Tècnica.
 • En el camp assumpte, escriviu: Exercici dels drets de protecció de dades personals.
 • En els camps exposa i sol·licita, indiqueu el dret o drets que desitgeu exercir, relacionats amb les vostres dades personals.

Enllaç a les especificacions tècniques del formulari relatives als mitjans d'identificació i el tipus i configuració del navegador d'Internet, per al funcionament correcte de l'aplicació.

Per a qualsevol tipus de consulta relativa a l'exercici dels drets sobre les vostres dades personals, podeu dirigir-vos al procediment d'informació sobre el tractament de dades personals de l'interessat.

Per a qualsevol tipus de consulta tècnica o sobre el contingut del lloc: gestion.sede@hacienda.gob.es

Enllaç on baixar el formulari, per tramitar el procediment via presencial o incloure’l  com a document adjunt al formulari electrònic (PDF, aprox. 303 KB)