sede.electrónica

 • Canviar a text petit
 • Canviar a text mitjà
 • Canviar a text gran
 • Canviar a contrast elevat

Encara en podeu millorar els resultats fent servir més criteris

Criteris de cerca

Eliminar los criterios de búsqueda
 • Eliminar 'Tresor i Política Financera' com a criteri de cerca
  Tresor i Política Financera

Milloreu-ne la cerca

Hem trobat més categories relacionades amb la seva recerca. Utilítzi-les per millorar-la.

Ingresos no tributarios. Modelo 069. Trámites.

Es posa a la disposició del ciutadà els següents serveis: • Obtenció del model 069 per efectuar el pagament de determinats ingressos (actualment només disponible per reintegrar les despeses per publicació d'anuncis en el BOE). • Certificat d'estar al corrent de pagament de reintegrament de subvencions. • Certificat d'estar al corrent de pagament de reintegrament de préstecs. • Consulta de models 069 emesos al seu nom relatius a deutes no tributaris, així com la realització del pagament de les mateixes. • Gestió d'ajornament o fraccionament de deutes no tributaris.

Òrgan responsable: Intervenció General de l'Administració de l'Estat

Matèria: Tresor i Política Financera

Codi SIA: 210417

 • Els accessos a aquest servei es realitzen utilitzant un canal segur de comunicació i, com a requisit indispensable, hom haurà d'identificar-se mitjançant un dels mètodes disponibles a Cl@ve: Cl@ve PIN, Cl@ve permanent o certificat electrònic. Informació sobre Cl@ve.
 • L'accés es realitza a través d'un navegador Microsoft Internet Explorer 7 o superior (32 o 64 bits), Mozilla Firefox 4.0 o superior (en Windows únicament se suporta en 32 bits), Google Chrome 15 o superior, Apple Safari 5 o superior). Per veure els requisits de configuració podeu baixar el Manual de configuració de navegadors.
 • Si no disposeu d'un certificat electrònic o d'una Cl@ve, podeu obtenir aquí un formulari de sol·licitud de fraccionament del pagament de deutes no tributaris (Model 069), per presentar-lo a les oficines d'assistència en matèria de registre de l'administració. IMPORTANT: Per evitar problemes de configuració dels navegadors, un cop obert el formulari deseu-lo al PC i obriu-lo amb Acrobat Reader per emplenar-lo. Accedir al formulari.     
 • Per a qualsevol consulta relativa als serveis electrònics oferts per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat: IncidenciasSic3@igae.hacienda.gob.es
 • Per a qualsevol tipus de consulta tècnica o sobre el contingut del lloc: gestion.sede@hacienda.gob.es