sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Encara en podeu millorar els resultats fent servir més criteris

Criteris de cerca

Eliminar los criterios de búsqueda
  • Eliminar 'Parc Mòbil' com a criteri de cerca
    Parc Mòbil

Milloreu-ne la cerca

Hem trobat més categories relacionades amb la seva recerca. Utilítzi-les per millorar-la.

Comunicacions al registre de Vehicles del Sector Públic Estatal

Inscripció de la flota de vehicles dels ens del sector públic estatal per alimentar el registre de vehicles del sector públic creat per la llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa

Òrgan responsable: Parc Mòbil de l’Estat

Matèria: Parc Mòbil

Codi SIA: 202912