sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Encara en podeu millorar els resultats fent servir més criteris

Criteris de cerca

Eliminar los criterios de búsqueda
  • Eliminar 'TEA - Tribunals economicoadministratius' com a criteri de cerca
    TEA - Tribunals economicoadministratius

Milloreu-ne la cerca

Hem trobat més categories relacionades amb la seva recerca. Utilítzi-les per millorar-la.

Presentació d'altres comunicacions referents a reclamacions o recursos en via economicoadministrativa

Comunicat dirigit a un Tribunal economicoadministratiu referent a la tramitació d'una reclamació o recurs.

Òrgan responsable: Tribunals economicoadministratius

Matèria: Recursos i reclamacions

Codi SIA: 998153

Quan es prem “ANAR AL PROCEDIMENT” s’accedeix a l’aplicació tipus formulari de presentación.

Requisits per a la signatura electrónica:

Per a qualsevol tipus de consulta: sede_electronica.TEA@teac.hacienda.gob.es

IMPORTANT: Aquest formulari exclusiu és el que s’ha de fer servir per presentar comunicacions relatives a una reclamació o a un recurs presentat prèviament a la via econòmica administrativa.

No s’ha de fer servir per interposar reclamacions econòmiques administratives, altres recursos del procediment econòmic administratiu o altres al•legacions.