sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Encara en podeu millorar els resultats fent servir més criteris

Criteris de cerca

Eliminar los criterios de búsqueda
  • Eliminar 'Recursos i reclamacions' com a criteri de cerca
    Recursos i reclamacions

Milloreu-ne la cerca

Hem trobat més categories relacionades amb la seva recerca. Utilítzi-les per millorar-la.

Presentació d'al·legacions

Presentació d'al·legacions corresponents a una reclamació o recurs a la via economicoadministrativa.

Òrgan responsable: Tribunals economicoadministratius

Matèria: Recursos i reclamacions

Codi SIA: 998152

Quan es prem “ANAR AL PROCEDIMENT” s’accedeix a l’aplicació tipus formulari de presentación.

Requisits per a la signatura electrónica:

Per a qualsevol tipus de consulta: sede_electronica.TEA@teac.hacienda.gob.es

IMPORTANT: Aquest és un formulari exclusiu per a la presentació de les al·legacions corresponents a una reclamació o recurs presentats prèviament a la via economicoadministrativa.

No s’ha d'utilitzar per a la interposició de reclamacions economicoadministratives, altres recursos del procediment economicoadministratiu, o altres comunicacions.