sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Encara en podeu millorar els resultats fent servir més criteris

Criteris de cerca

Eliminar los criterios de búsqueda
  • Eliminar 'Recursos i reclamacions' com a criteri de cerca
    Recursos i reclamacions

Milloreu-ne la cerca

Hem trobat més categories relacionades amb la seva recerca. Utilítzi-les per millorar-la.

Interposició de recursos, incidents o sol·licitud de suspensió relatius a la tramitació de reclamacions economicoadministratives

Interposición de recursos de alzada ( art. 241.1 LGT ); de recursos de anulación (art. 241 bis LGT ); de incidentes sobre suspensiones (art. 43.5 y 44.5 del R.D. 520/2005); de incidentes de personación (art. 232.3 LGT); solicitudes de suspensión ante un TEA (artículo 233.4 y 233.5 LGT) y extensión de las resoluciones (art. 69 del R.D. 520/2005)

Òrgan responsable: Tribunals economicoadministratius

Matèria: Recursos i reclamacions

Codi SIA: 998151

Quan es prem “ANAR AL PROCEDIMENT” s’accedeix a l’aplicació tipus formulari de presentación.

Requisits per a la signatura electrónica:

Per a qualsevol tipus de consulta: sede_electronica.TEA@teac.hacienda.gob.es

IMPORTANT: Aquest formulari exclusiu és el que s’ha de fer servir per interposar els recursos, els incidents o les sol•licituds que s’han indicat més amunt.

No s’ha de fer servir per interposar reclamacions econòmiques administratives o de recursos d’execució del procediment econòmic administratiu.