sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Encara en podeu millorar els resultats fent servir més criteris

Criteris de cerca

Eliminar los criterios de búsqueda
  • Eliminar 'Queixes i suggeriments' com a criteri de cerca
    Queixes i suggeriments

Milloreu-ne la cerca

Hem trobat més categories relacionades amb la seva recerca. Utilítzi-les per millorar-la.

Queixes i Suggeriments generals davant el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública i la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital

Presentació de queixes pel mal funcionament dels serveis públics de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'empresa del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital i del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, exclosa l'Agència Tributària. També presentació de suggeriments per a millora d'aquests serveis públics.

Òrgan responsable: Inspecció General

Matèria: Queixes i suggeriments

Codi SIA: 991960