sede.electrónica

 • Canviar a text petit
 • Canviar a text mitjà
 • Canviar a text gran
 • Canviar a contrast elevat

No podem millorar-ne més la cerca

Criteris de cerca

Eliminar los criterios de búsqueda
 • Eliminar 'Immobles' com a criteri de cerca
  Immobles
 • Eliminar 'Sotssecretaria' com a criteri de cerca
  Sotssecretaria

Milloreu-ne la cerca

No hem trobat més categories que permetin millorar-ne la cerca. Per obtenir-ne més resultats, podeu ampliar-ne la cerca al portal web del Ministeri.

Sol·licitud d'increments de les rendes corresponents als immobles arrendats pel Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

Actualització de les rendes contractuals corresponents als immobles arrendats pel Ministeri d'Hisenda i Funció Pública com a conseqüència de l'aplicació de la variació de l'Indice de Preus al Consum o, excepcionalment, de l'Indice de Preus de l'Habitatge i Índex de Lloguer d'Oficines.

Òrgan responsable: Sotssecretaria d'Hisenda

Matèria: Immobles

Codi SIA: 991723

 • Aquest procediment es tramita a través del formulari del Registre Electrònic General de l'AGE (REC). Des de “ANAR Al PROCEDIMENT” pot:
  • Enviar per via electrònica la seva sol·licitud
  • Consultar l'estat de tramitació del seu procediment
  • Consultar la informació relativa a l'accés a aquest registre
 • Per a qualsevol consulta relativa a aquest servei electrònic ofert per la Sotssecretaria podeu contactar amb: departamento.serviciosyct@hacienda.gob.es
 • Per a incidències tècniques que afectin al REC pot contactar amb: http://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/ayudame/telefono.html