sede.electrónica

 • Canviar a text petit
 • Canviar a text mitjà
 • Canviar a text gran
 • Canviar a contrast elevat

Encara en podeu millorar els resultats fent servir més criteris

Criteris de cerca

Eliminar los criterios de búsqueda
 • Eliminar 'Immobles' com a criteri de cerca
  Immobles

Milloreu-ne la cerca

Hem trobat més categories relacionades amb la seva recerca. Utilítzi-les per millorar-la.

Solicitud de incrementos de las rentas correspondientes a los inmuebles arrendados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Actualización de las rentas contractuales correspondientes a los inmuebles arrendados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública como consecuencia de la aplicación de la variación del Indice de Precios al Consumo o, excepcionalmente, del Indice de Precios de la Vivienda e Índice de Alquiler de Oficinas.

Òrgan responsable: Sotssecretaria d'Hisenda i Funció Pública

Matèria: Immobles

Codi SIA: 991723

 • Aquest procediment es tramita a través del formulari del Registre Electrònic General de l'AGE (REC). Des de “ANAR Al PROCEDIMENT” pot:
  • Enviar per via electrònica la seva sol·licitud
  • Consultar l'estat de tramitació del seu procediment
  • Consultar la informació relativa a l'accés a aquest registre
 • Per a qualsevol consulta relativa a aquest servei electrònic ofert per la Sotssecretaria podeu contactar amb: departamento.serviciosyct@hacienda.gob.es
 • Per a incidències tècniques que afectin al REC pot contactar amb: http://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/ayudame/telefono.html