sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Encara en podeu millorar els resultats fent servir més criteris

Criteris de cerca

Eliminar los criterios de búsqueda
  • Eliminar 'Direcció General del Patrimoni de l'Estat' com a criteri de cerca
    Direcció General del Patrimoni de l'Estat

Milloreu-ne la cerca

Hem trobat més categories relacionades amb la seva recerca. Utilítzi-les per millorar-la.

Procediment de comunicació per part de les entitats financeres dipositàries de béns mobles i saldos abandonats

Incorporar, al patrimoni de l’Administració General de l’Estat, els valors, els diners i la resta de béns mobles que estiguin dipositats a qualsevol tipus d’entitat financera, als quals les persones interessades no hi hagin dut a terme cap gestió i que impliquin l’exercici del seu dret de propietat en el termini de vint anys.

Òrgan responsable: Direcció General del Patrimoni de l’Estat

Matèria: Patrimoni

Codi SIA: 994615