sede.electrónica

 • Canviar a text petit
 • Canviar a text mitjà
 • Canviar a text gran
 • Canviar a contrast elevat

Encara en podeu millorar els resultats fent servir més criteris

Criteris de cerca

Eliminar los criterios de búsqueda
 • Eliminar 'Direcció General del Patrimoni de l'Estat' com a criteri de cerca
  Direcció General del Patrimoni de l'Estat

Milloreu-ne la cerca

Hem trobat més categories relacionades amb la seva recerca. Utilítzi-les per millorar-la.

Classificació d’empreses

Determinar las actividades en que se reconoce solvencia para acceder a la adjudicación de contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 €. En los contratos de servicios no resulta exigible pero actúa como un instrumento de simplificación administrativa.

Òrgan responsable: Direcció General del Patrimoni de l’Estat

Matèria: Contractació i responsabilitat patrimonial

Codi SIA: 991580

 • Aquest procediment es tramita a través del formulari del Registre Electrònic General de l'AGE (REC). Des de “ANAR Al PROCEDIMENT” pot
  • Enviar per via electrònica la seva sol·licitud
  • Consultar l'estat de tramitació del seu procediment
  • Consultar la informació relativa a l'accés a aquest registre
 • Per a qualsevol consulta relativa a aquest servei electrònic ofert per la Direcció General de Patrimoni, podeu contactar amb: clasificaciondeempresas@hacienda.gob.es
 • Per incidències tècniques que afectin el REC podeu contactar amb: http://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/ayudame/telefono.html