sede.electrónica

 • Canviar a text petit
 • Canviar a text mitjà
 • Canviar a text gran
 • Canviar a contrast elevat

Transmissió de titularitat de les expenedories (entre vius)

Transmissió de la titularitat de la concessió administrativa de l'expenedoria. Els documents acreditatius de tercers (certificacions d'aparelladors, notaris, etc.) han d'estar signats electrònicament per tenir plena validesa legal.

Òrgan responsable: Comissionat per al Mercat de Tabacs

Matèria: Mercat de Tabacs

Codi SIA: 175273

 • Aquest procediment es tramita a través del formulari del Registre Electrònic General de l'AGE (REC). Des de “ANAR Al PROCEDIMENT” pot:
  • Enviar per via electrònica la seva sol·licitud
  • Consultar l'estat de tramitació del seu procediment
  • Consultar la informació relativa a l'accés a aquest registre
 • Per a qualsevol consulta relativa a aquest servei electrònic ofert pel Comissionat per al Mercat de Tabacs pot contactar amb: expendedurias.cmt@cmtabacos.hacienda.gob.es
 • Per a incidències tècniques que afectin al REC pot contactar amb: http://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/ayudame/telefono.html