sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Encara en podeu millorar els resultats fent servir més criteris

Criteris de cerca

Eliminar los criterios de búsqueda
  • Eliminar 'Comissionat per al Mercat de Tabacs. CMT' com a criteri de cerca
    Comissionat per al Mercat de Tabacs. CMT

Milloreu-ne la cerca

Hem trobat més categories relacionades amb la seva recerca. Utilítzi-les per millorar-la.

Consulta d'expendedurías

Consulta d'ubicació d'expendedurías per diversos criteris (per proximitat a una localització, codi exp., tipus,..), especialment útil per al procediment de sol·licitud d'autorització de Punt de Venda amb Recàrrec, per l'obligatorietat que aquest Punt de Venda sigui subministrat per una de les tres expendedurías més pròximes a la seva ubicació, segons es refereix en l'article 27.2 del Reial decret 1199/1999, de 9 de juliol.

Òrgan responsable: Comissionat per al Mercat de Tabacs

Matèria: Mercat de Tabacs

Codi SIA: 2082575