sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Encara en podeu millorar els resultats fent servir més criteris

Criteris de cerca

Eliminar los criterios de búsqueda
  • Eliminar 'Comissionat per al Mercat de Tabacs. CMT' com a criteri de cerca
    Comissionat per al Mercat de Tabacs. CMT

Milloreu-ne la cerca

Hem trobat més categories relacionades amb la seva recerca. Utilítzi-les per millorar-la.

Consulta de Puntos de Venta con Recargo

Consulta de las autorizaciones de Puntos de Venta con Recargo, por parte de los titulares de los establecimientos mercantiles autorizados de las categorías a que se refiere el artículo 25 del Real Decreto 1199/1999, de 9 de julio.

Òrgan responsable: Comissionat per al Mercat de Tabacs

Matèria: Mercat de Tabacs

Codi SIA: 2074380

  • L'accés a aquest servei requereix autenticació.
  • Per a qualsevol consulta relativa a aquest servei electrònic ofert pel Comissionat per al Mercat de Tabacs pot contactar amb: pvr.cmt@cmtabacos.hacienda.gob.es