sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Encara en podeu millorar els resultats fent servir més criteris

Criteris de cerca

Eliminar los criterios de búsqueda
  • Eliminar 'Sancionadora' com a criteri de cerca
    Sancionadora

Milloreu-ne la cerca

Hem trobat més categories relacionades amb la seva recerca. Utilítzi-les per millorar-la.

Procediment disciplinari del personal laboral de l'Administració general de l'Estat

Determinar la responsabilitat del personal laboral que pugui estar involucrat en conductes constitutives de faltes disciplinàries

Òrgan responsable: Sotssecretaria d'Hisenda

Matèria: Sancionadora

Codi SIA: 1161402