sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Milloreu-ne la cerca

Hem trobat més categories relacionades amb la seva recerca. Utilítzi-les per millorar-la.

Comunidades Autónomas. Procedimientos relativos a la aplicación de la normativa de estabilidad presupuestaria en materia de objetivos de estabilidad, regla de gasto, Periodo Medio de Pago y Planes de ajuste de las CC. AA.

Procedimientos relativos a la aplicación de la normativa de estabilidad presupuestaria en materia de objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto, Periodo Medio de Pago y Planes de ajuste. RESULTADO: Materialización de las tareas de seguimiento y supervisión encomendadas a la SGFAL en el ámbito de la aplicación de la LOEPSF y resto de normativa aplicable en relación con los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto, periodo medio de pago y planes de ajuste de las CCAA

Òrgan responsable: SecretarIa General de Finançament Autonòmic i Local

Matèria: Finançament Comunitats Autònomes

Codi SIA: 1000137

​Per a més informació, podeu consultar la informació detallada del procediment administratiu a la pàgina del portal institucional del ministeri.​